Eko-news: Zredukowaliśmy już 30 procent

40 proc. ma wynieść redukcja emisji dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej do 2030 r. (podstawą odniesienia jest stan emisji w 1990 r.) – taką propozycję ograniczenia zanieczyszczenia środowiska złożyła w połowie stycznia br. Komisja Europejska. Zanim propozycja komisji wejdzie do prawa europejskiego i praw krajowych, będzie przedmiotem debaty i wewnątrzunijnych negocjacji.

Od 1988 r. Polska ograniczyła emisję gazów cieplarnianych niemal o 30 proc., przy ciągłym wzroście gospodarczym, który zwiększył nasze PKB dwuipółkrotnie.  – Zwykle spadek emisji jest efektem spowolnienia gospodarczego. Dotychczasowe osiągnięcia Polski mogą być zatem powodem do dumy, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę skalę redukcji i wzrostu gospodarczego. Polska, jako gospodarz szczytu klimatycznego COP19, może być wzorem dla innych państw – mówiła podczas szczytu klimatycznego w Warszawie wiceminister środowiska Beata Jaczewska. Średnia dla wszystkich państw UE, jeśli chodzi o redukcję emisji, wynosi 21 proc. 12 nowych państw członkowskich UE zredukowało emisję gazów cieplarnianych o 39 proc., podczas gdy państwom starej „15” udało się osiągnąć redukcję o 15 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę