Eko-news: Ekologicznie odpowiedzialni

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility) to dzisiaj już nie gospodarcza fanaberia, ale standard. Jednak wciąż nie wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje uznają za element CSR troskę o ochronę środowiska w zakresie swojej działalności.

eko_news_2

Ekologiczna odpowiedzialność w codziennym funkcjonowaniu od kilkunastu miesięcy jest standardem w pracy biur Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Ma to wiele wymiarów. Wyraźnie oznaczone i łatwo dostępne znajdują się tam osobne pojemniki na odpady mokre i suche. Wśród pracowników i interesantów jest także prowadzony selektywny zbiór odpadów, głównie zużytych materiałów eksploatacyjnych od sprzętu biurowego i elektronicznego, takich jak baterie czy tusze i tonery do drukarek. W tym celu w pomieszczeniach najczęściej odwiedzanego przez większość pracowników, z racji organizacji pracy w Zarządzie Regionu, Działu Organizowania i Rozwoju, znajdują się pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów, które są następnie przekazywane do utylizacji bądź recyklingu specjalistycznej firmie.

Tak jak w większości instytucji, najczęściej zużywanym materiałem w biurach Regionu Gdańskiego NSZZ „S” jest oczywiście papier. Dlatego specjalne oznakowane pojemniki na makulaturę są jeszcze łatwiej dostępne i znajdują się wprost na korytarzach. W łazienkach i toaletach wywieszone są komunikaty o gaszeniu światła w momencie ich opuszczania oraz oszczędnym korzystaniu z wody. Dzięki takim prostym posunięciom pracownicy gdańskiej „S” mają szansę na co dzień dbać o ochronę środowiska w sposób łatwy, wręcz niezauważalny i niedezorganizujący pracy zawodowej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę