Posiedzenie ZRG, 2.04.2012 r.

Stanowisko w sprawie działań rządu  i reakcji NSZZ „Solidarność”dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uważa, że koalicja rządząca PO i PSL, wsparta Ruchem Palikota, odbierając w głosowaniu w dniu 30 marca 2012 r. społeczeństwu prawo do samostanowienia, dała wyraz całkowitego lekceważenia opinii milionów Polaków, jak i  konstytucyjnego prawa skorzystania z demokracji bezpośredniej. Ta cyniczna gra losem i przyszłością milionów ludzi musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem naszego Związku.

Dziękując za udział tysięcy członków „Solidarności” i innych osób popierających nasze działania w ostatnich protestach, uważamy, że bez determinacji i zdecydowanego nacisku społecznego nie osiągniemy naszych celów. Wzywamy rząd do podjęcia rzeczywistego dialogu o rozwiązaniach systemowych, które zapewnią stabilność systemu ubezpieczeniowego i godną emeryturę dla milionów Polaków. Propozycje takich rozwiązań przedstawialiśmy w minionych tygodniach wielokrotnie.

ZRG uważa, że sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” powinien:

-  przystąpić do przygotowania kontynuacji pikiety ciągłej pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów;
-  przeprowadzić informacyjną akcję ulotkową na ulicach miast;
-  rozważyć zorganizowanie pikiet przed urzędami wojewódzkimi i ponowne odwiedziny  biur poselskich oraz wysyłanie petycji w sprawie wieku emerytalnego drogą elektroniczną na adresy posłów PO, PSL i Ruchu Palikota, a także Kancelarii Prezydenta i Premiera RP.

Postulujemy również prowadzenie akcji informacyjnej w ogólnodostępnych mediach, w tym elektronicznych.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy podpisali się pod naszym wnioskiem o przeprowadzenie referendum i tym, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów. Zrobimy wszystko, aby nasze głosy w tej sprawie nie zostały zlekceważone. Konieczna jest w tym celu szczególna mobilizacja – nich politycy wiedzą, że to są nasze żądania, od których nie odstąpimy.

Tak dla emerytury – nie dla pracy aż do śmierci.

Krzysztof Dośla
Przewodniczący ZRG  NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę