Uchwała nr 6 / 2017 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyznania środków z dotacji na działania statutowe Związku

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały KK nr 13 / 2014 w sprawie ubiegania się o przyznanie środków z dotacji na działania statutowe Związku, zwraca się do Komisji Krajowej o przyznanie środków z Dotacji dla Regionu Gdańskiego na rok 2017 w przewidzianej Regulaminem wysokości.

Gdańsk, 8.05.2017 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę