UCHWAŁA Nr 4 / 2017 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ„ Solidarność” w sprawie wykonania budżetu ZRG za 2016 r.

Do użytku wewnętrznego.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę