UCHWAŁA NR 8/2015 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie delegowania przedstawicieli ZRG NSZZ „Solidarność” do składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” deleguje Krzysztofa Doślę i Bogdana Olszewskiego do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jako swoich przedstawicieli.

Gdańsk 9.11.2015 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę