UCHWAŁA NR 7/2015 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws. utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie pomorskim.

Gdańsk  7.09.2015 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę