UCHWAŁA ZRG nr 2/2014 ws. wyrażenia zgody na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 podpunkt a Statutu NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na kandydowanie Krzysztofa Izbickiego do władz zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” w Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” nr 33 w Bazie Paliw nr 21 Dębogórze  mimo, iż nie spełnia on warunku sześciomiesięcznego, nieprzerwanego okresu przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającego wybór.

Gdańsk  3.02.2014 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę