Uchwała nr 33/2014 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie poparcia wniosku o nadanie Pani Wacławie „Katarzynie” Grohman tytułu „Zasłużona dla NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera wniosek Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” o przyznanie tytułu „Zasłużona dla NSZZ „Solidarność” Pani Wacławie „Katarzynie” Grohman.

Gdańsk, 8.09.2014 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę