Uchwała nr 29/2014 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie poparcia wniosku o nadanie Panu Piotrowi Łukaszowi Andrzejewskiemu tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera wniosek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o przyznanie tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Panu Piotrowi Łukaszowi Andrzejewskiemu.

Gdańsk, 8.09.2014 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę