UCHWAŁA ZRG nr 16/2013 ws. wyrażenia zgody na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1podpunkt a Statutu NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na kandydowanie Bożeny Pater do komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Saur-Neptun Gdańsk S.A. mimo, iż nie spełnia ona warunku sześciomiesięcznego, nieprzerwanego okresu przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającego  wybór.

Gdańsk, 02.12.2013

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę