Uchwała nr 9/2013 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przeprowadzenia referendum

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” realizując  Uchwałę nr 2/2013 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  ws. działań Związku wobec polityki rządu postanawia przeprowadzić referendum wewnątrzzwiązkowe w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

ZRG NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego do opracowania szczegółów instrukcji przeprowadzenia referendum w Regionie Gdańskim.

Gdańsk, 3.06.2013 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę