Uchwała nr 4 / 2013 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wykonania budżetu ZR za 2012 r.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje wykonanie budżetu  Zarządu Regionu  za 2012 rok.

Gdańsk, 4.03.2013 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę