Uchwała nr 3/2013 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia budżetu ZR na 2013 rok do realizacji

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ przyjmuje plan budżetu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ na rok 2013 do realizacji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę