Uchwała nr 6/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dot. KZ PKO BP

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na upoważnienie przez komisję zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników PKO BP S.A. niżej wymienionych członków organizacji zakładowej – spoza swego składu – do reprezentowania członków Związku wobec pracodawcy (42 ust. 9 Statutu NSZZ „Solidarność”):

  1. Czarnecki vel Sarnecki Jacek
  2. Domagalska Ewa
  3. Gołaszewski Piotr
  4. Górak Renata
  5. Ławreniuk Małgorzata
  6. Myczka Urszula
  7. Ostapiuk Krystyna
  8. Sęk Hanna
  9. Zarzycka Dorota

Gdańsk, 15.03.2012 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę