Uchwała nr 12/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie rejestracji Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego

Na wniosek Grupy Inicjatywnej  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku:

  1. Zatwierdza Regulamin Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego.

Uchwałę podjęto  po zasięgnięciu opinii ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Podstawa prawna:

  1. Statut NSZZ „Solidarność” § 26 ust. 2
  2. Uchwała nr 4 XIX KZD, zm. Uchwałą nr 4 XX KZD, Uchwałą nr 6XXII KZD
  3. Uchwała KK nr 17/08  zm. Uchwałą nr 18/09
Download PDF
Powrót Drukuj stronę