Uchwała nr 5/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wykonania budżetu ZRG za 2010

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje wykonanie budżetu ZRG za 2010 rok.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę