Uchwała nr 2 / 2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany uchwały Nr 7 / 2009 z dnia 02.03.2009 dotyczącej wysokości ryczałtów kwartalnych dla poszczególnych Oddziałów i Biur ZR

(do użytku wewnętrznego)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę