Uchwała nr 1/2010 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia budżetu ZR na 2010 rok do realizacji

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Plan budżetu Zarządu Regionu na 2010 rok (wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym planowanych inwestycji i remontów głównych) do realizacji.

Gdańsk, 1.03.2010 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę