Uchwała nr 1 / 2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia budżetu ZRG na 2011 rok do realizacji

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Plan budżetu Zarządu Regionu na 2011 rok (wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym planowanych inwestycji i remontów głównych) do realizacji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę