Dokumenty RegionuDokumenty XII WZD Regionu Gdańskiego, 17-18 czerwca 2010


Uchwały XII WZD Uchwała Nr 1 ws. przyjęcia sprawozdania ZR  Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjmuje sprawozdanie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” za …

Dokumenty XI WZD Regionu Gdańskiego, 24 kwietnia 2009


Stanowisko nr 1 w sprawie bieżącej sytuacji w kraju   Delegaci XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” krytycznie oceniają sytuację na pomorskim rynku pracy, …