Posiedzenie ZRG, 4.03.2013

Jego Świątobliwość Benedykt XVI
Castel Gandolfo

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z całego serca dziękuje Waszej Świątobliwości za osiem lat pontyfikatu. W imieniu rzeszy polskich związkowców dziękujemy za beatyfikację wielkich Polaków, patronów „Solidarności” – Ojca Świętego Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszkę.

Dziękujemy za pielgrzymkę Waszej Świątobliwości do naszej Ojczyzny. Dziękujemy za słowa kierowane do Polaków, ale także za wielkie encykliki, w których Wasza  Świątobliwość wspierał godność ludzkiej pracy, jej prymat nad kapitałem, a przede wszystkim globalizację solidarności.

„Solidarność” od chwili powstania walczyła o wolność i  godność człowieka, godność pracownika. Wspierał nas w tym błogosławiony Jan Paweł II. Ale podobnego wsparcia doznaliśmy od Waszej Świątobliwości. Jest to szczególnie ważne w czasie, gdy zdaje się dominować zasada maksymalizacji zysku i dominacji konsumpcji, a kosztami kryzysu gospodarczego obarczani są przede wszystkim najsłabsi.

Dziękujemy za jasny i jednoznaczny drogowskaz wiary – z takich wzorców dziś trzeba czerpać siłę do przeciwstawiania się cywilizacji śmierci.

Łączymy się w modlitwie z Waszą Świątobliwością.

 

Uchwała nr 4 / 2013 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie wykonania budżetu  ZR  za 2012  r.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje wykonanie budżetu  Zarządu Regionu  za 2012 rok.