Posiedzenie ZRG, 3.06.2013

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
ws. Stoczni Gdańskiej

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża pełne poparcie dla koleżanek i kolegów ze Stoczni Gdańskiej walczących o swoje miejsca pracy. Zarząd wzywa właścicieli Stoczni do podjęcia działań, których celem będzie utrzymanie miejsc pracy i uratowanie zakładu przed likwidacją. Jest to szczególnie ważne w przypadku przemysłu stoczniowego, generującego także miejsca pracy w zakładach kooperujących, wytwarzającego produkt technologicznie zaawansowany, przeznaczony głównie na eksport. ZRG popiera także wniosek Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego domagający się zwołania  w trybie pilnym posiedzenia Komisji Trójstronnej w tej sprawie.

Od rządu, agencji państwowych, a także specjalnych stref ekonomicznych domagamy się wsparcia dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy, a nie budowania nieuczciwej konkurencji, która często eliminuje z rynku uczciwych pracodawców. Takie działania nie tylko rujnują rynek pracy, ale również są zagrożeniem dla stabilnego rozwoju regionu. Domagamy się jednoznacznego stanowiska w tej sprawie także władz wojewódzkich i samorządowych.

 

 

Uchwała nr 9/2013 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie przeprowadzenia referendum

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” realizując  Uchwałę nr 2/2013 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  ws. działań Związku wobec polityki rządu postanawia przeprowadzić referendum wewnątrzzwiązkowe w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

ZRG NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego do opracowania szczegółów instrukcji przeprowadzenia referendum w Regionie Gdańskim