Posiedzenie ZRG, 2.04.2012

Stanowisko ZRG w sprawie działań rządu  i reakcji NSZZ „Solidarność” dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego

 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uważa, że koalicja rządząca PO i PSL, wsparta Ruchem Palikota, odbierając w głosowaniu w dniu 30 marca 2012 r. społeczeństwu prawo do samostanowienia, dała wyraz całkowitego lekceważenia opinii milionów Polaków, jak i  konstytucyjnego prawa skorzystania z demokracji bezpośredniej. Ta cyniczna gra losem i przyszłością milionów ludzi musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem naszego Związku.

Dziękując za udział tysięcy członków „Solidarności” i innych osób popierających nasze działania w ostatnich protestach, uważamy, że bez determinacji i zdecydowanego nacisku społecznego nie osiągniemy naszych celów. Wzywamy rząd do podjęcia rzeczywistego dialogu o rozwiązaniach systemowych, które zapewnią stabilność systemu ubezpieczeniowego i godną emeryturę dla milionów Polaków. Propozycje takich rozwiązań przedstawialiśmy w minionych tygodniach wielokrotnie.

ZRG uważa, że sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” powinien:

-  przystąpić do przygotowania kontynuacji pikiety ciągłej pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów;

-  przeprowadzić informacyjną akcję ulotkową na ulicach miast;

-  rozważyć zorganizowanie pikiet przed urzędami wojewódzkimi i ponowne odwiedziny  biur poselskich oraz wysyłanie petycji w sprawie wieku emerytalnego drogą elektroniczną na adresy posłów PO, PSL i Ruchu Palikota, a także Kancelarii Prezydenta i Premiera RP.

Postulujemy również prowadzenie akcji informacyjnej w ogólnodostępnych mediach, w tym elektronicznych.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy podpisali się pod naszym wnioskiem o przeprowadzenie referendum i tym, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów. Zrobimy wszystko, aby nasze głosy w tej sprawie nie zostały zlekceważone. Konieczna jest w tym celu szczególna mobilizacja – nich politycy wiedzą, że to są nasze żądania, od których nie odstąpimy.

Tak dla emerytury – nie dla pracy aż do śmierci.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec nauczania historii w polskich szkołach

 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” domaga się zapewnienia w polskich szkołach rzetelnego nauczania historii, a szerzej – wychowania patriotycznego.

W obliczu kolejnych zmian programowych – zwracamy uwagę rządzącym, że takie podejście do kształcenia i wychowania było zawsze podstawą procesu edukacji w polskich szkołach. Oczekujemy, że w wolnej Polsce, gdy wreszcie istnieje możliwość nieskrępowanego przekazu wiedzy o naszych dziejach, w tym historii najnowszej, będzie to zapewnione.

Domagamy się zagwarantowania równowagi między przekazem wiedzy, zdobywaniem umiejętności przydatnych na rynku pracy, a działaniami na rzecz kształtowania osobowości młodych Polaków w oparciu o wartości ukształtowane przez pokolenia, w tym wynikające z wiedzy i pamięci o najnowszej historii Polski, m. in.: czas powstań i insurekcji narodowych, o powstawaniu NSZZ „Solidarność”, czy stanie wojennym.

Domagamy się DIALOGU władz rządowych, parlamentarnych w tak żywotnej dla przyszłości Polski sprawie – w oparciu o postulaty sformułowane między innymi przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.