Posiedzenie ZRG, 15.03.2012

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie udziału w akcjach dotyczących referendum emerytalnego

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich struktur związkowych i członków Związku o aktywne włączenie się do działań w sprawie wniosku NSZZ „Solidarność” o referendum emerytalne.

W dniu 22 marca 2012 r. Region Gdański włączy się do pikiety kobiet w Warszawie pod Centrum Dialogu Społecznego w trakcie obrad Trójstronnej Komisji.

Dnia 23 marca w Reginie Gdańskim na ulicach miast będziemy rozdawali materiały informacyjne nt. „dlaczego sprzeciwiamy się podwyższaniu wieku emerytalnego i domagamy się referendum w tej sprawie”.

26 marca Region Gdański rozpoczyna  pikietową akcję ciągłą w Warszawie przed Kancelarią Rady Ministrów.

Przewidujemy również w dniu przeprowadzenia sejmowego czytania naszego wniosku o referendum dużą manifestację przed siedzibą Sejmu.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych akcji będą przekazywane na bieżąco.

Uchwała nr 7/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego  NSZZ „Solidarność” w sprawie upoważnienia dla Prezydium

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ do wyrażania zgody na upoważnienie przez komisję zakładową i międzyzakładową osób spoza swego składu do dokonywania czynności w jej imieniu zgodnie z par. 42 ust. 9 Statutu, zgodnie z załączonym wnioskiem komisji zakładowej i międzyzakładowej.

 

Uchwała nr  6/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarnośćdot. KZ PKO BP 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na upoważnienie przez komisję zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników PKO BP S.A. niżej wymienionych członków organizacji zakładowej – spoza swego składu – do reprezentowania członków Związku wobec pracodawcy (42 ust. 9 Statutu NSZZ „Solidarność”):

  1. Czarnecki vel Sarnecki Jacek
  2. Domagalska Ewa
  3. Gołaszewski Piotr
  4. Górak Renata
  5. Ławreniuk Małgorzata
  6. Myczka Urszula
  7. Ostapiuk Krystyna
  8. Sęk Hanna
  9. Zarzycka Dorota