Posiedzenia ZRG, 12.04., 23.05., 6.06., 5.09.2011

Gdańsk  12.04.2011 r.

Apel w sprawie skrócenia czasu pracy handlu w Wielką Sobotę

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w imieniu pracowników handlu i ich rodzin apeluje do pracodawców w handlu o skrócenie godzin  pracy sklepów w Wielką Sobotę.

Skrócenie czasu pracy pozwoli tysiącom pracowników i ich rodzinom na przygotowanie się do jakże ważnych w naszej chrześcijańskiej tradycji Świąt Wielkanocnych.

Zwracamy się także do klientów o dokonanie zakupów we wcześniejszym terminie, co pozwoli na  uniknięcie  tłoku, zachowanie komfortu zakupów oraz umożliwi zamknięcie sklepów bez strat dla firm.

Wierzymy, iż nasz Apel spotka się ze zrozumieniem i pozytywnym odzewem.

 

Gdańsk 23.05.2011 r.

 Uchwała  nr 7/2011 w sprawie manifestacji w dniu 25 maja 2011

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, w związku z uchwałami Komisji Krajowej nr 10/11 i 12/11 postanawia  zorganizować w Gdańsku dniu 25 maja 2011 r. o godz. 14.00 manifestację przeciwko polityce rządu prowadzącej do drożyzny, ubóstwa i bezrobocia.

 

Gdańsk  6.06.2011 r.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie sytuacji w gospodarce morskiej

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” po raz kolejny przestrzega przed postępującą degradacją kolejnych firm związanych z gospodarką morską, co prowadzi do utraty tysięcy miejsc pracy i osłabienia potencjału gospodarczego nie tylko województwa pomorskiego, ale całego kraju.

Zarząd Regionu stanowczo domaga się podjęcia przez władze państwowe skutecznych działań na rzecz umożliwienia normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw tego sektora, a w szczególności:

  1. Zmiany decyzji podatkowych dotyczących płatności podatku VAT w firmach Hydrobudowa i PRCIP, co pozwoli uratować te firmy przed upadłością i masowymi zwolnieniami. Opodatkowanie podatkiem VAT usług wykonywanych w ramach przetargów publicznych, w których podatek ten nie był uwzględniany prowadzi nie tylko do bezpowrotnej utraty miejsc pracy, ale także podważa zaufanie do państwa prawa.
  2. Przedstawienia jasnych rozwiązań dla Stoczni Marynarki Wojennej, w tym zakresu zamówień z Ministerstwa Obrony i rozliczenia dotychczasowych zaległych płatności umożliwiających m.in. wypłaty należnych wynagrodzeń pracowniczych.
  3. Rozwiązania skandalicznej sytuacji pracowników Stoczni Tczew, którzy stali się załogą porzuconą – bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ nie wiadomo kto jest ich pracodawcą i kto ma wobec nich zobowiązania wynikające z Kodeksu Pracy.
  4. Planu ratowania, a nie wygaszania produkcji, dla ostatniego większego przedsiębiorstwa połowowego „Szkuner” we Władysławowie.
  5. Zaprzestania działań destabilizujących funkcjonowanie ostatnich dobrych polskich stoczni, czego przykład mamy w Gdyni w Stoczni Nauta.

Nawiązując do międzynarodowej konferencji, która pod jakże szczytnym hasłem – Gospodarka morska – ludzie mają pierwszeństwo – odbyła się niedawno w Gdańsku z inicjatywy polskiego rządu, oczekujemy, że takie przesłania będą wdrażane w praktyce, a nie tylko na użytek publicznych wypowiedzi.  W praktyce bowiem gospodarka morska ginie, a Polska – wbrew swojej tradycji i historii coraz bardziej odwraca się od morza. Degradacja tego sektora gospodarki nieuchronnie prowadzi do degradacji regionów nadmorskich, które i tak choćby z racji opóźnień w budowie korytarzy komunikacyjnych znajdują się coraz bardziej na peryferiach Europy.

 Gdańsk, 5.09.2011 r.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w związku z 30 rocznicą I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” 

30 lat temu rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność’. Delegaci wybrani w demokratycznych wyborach w zakładach pracy, a później w regionach, wybrali statutowe władze Związku i przyjęli program działania. Program, który był wizją Polski samorządowej, opartej o realną rynkową gospodarkę, podkreślał ochronę godności i praw ludzi pracy.

Wiele postulatów tam zawartych, dotyczących godziwego wynagrodzenia, płacy minimalnej, ochrony najuboższych, systemu ochrony zdrowia czy pomocy społecznej pozostaje do dziś aktualnymi celami naszego działania.

30 lat po tym historycznym wydarzeniu nie wolno nam o tym zapomnieć !