Dokumenty

Uchwały i stanowiska Zarządu Regionu – 2011

Posiedzenie z 5.12.2011

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec sytuacji  na Pomorzu i w kraju

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego  NSZZ „Solidarność” w 30-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w związku z rocznicą zbrodni w 1970 roku

Uchwała nr 9/2011  Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie. powołania komisji konkursowej w ramach programu „Razem – bezpieczniej!”

Posiedzenia ZRG z 12.04.2011, 23.05.2011, 6.06.2011, 5.09.2011

Apel w sprawie skrócenia czasu pracy handlu w Wielką Sobotę (12.04)

Uchwała  nr 7/2011 w sprawie manifestacji w dniu 25 maja 2011

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji w gospodarce morskiej (6.06.)

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w związku z 30 rocznicą I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  (5.09.)

 

Posiedzenie ZRG z 4.04.2011

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zatrudnienia

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”w sprawie prywatyzacji w Porcie Gdynia

Uchwała nr 6/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca wywieszenia banera upamiętniającego rocznicę zbrodni katyńskiej oraz tragedię smoleńską

Posiedzenie ZRG z 7.03.2011

Uchwała  nr  5/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wykonania budżetu ZRG za 2010

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczące poziomu bezrobocia w województwie pomorskim

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie powołania Regionalnego Koordynatora

 

Posiedzenie ZRG z 7.02.2011 r.

Uchwała nr 1 / 2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia budżetu ZRG na 2011 rok do realizacji

Uchwała nr 2  / 2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany uchwały Nr 7 / 2009 z dnia 02.03.2009 dotyczącej wysokości ryczałtów kwartalnych dla poszczególnych Oddziałów i Biur ZR (do użytku wewnętrznego)

Uchwała nr 3/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca realizacji programu „Wiem więcej”

Uchwała nr 4/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca akcji „Razem – bezpieczniej”

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec sytuacji w woj. pomorskim

 

Zob. Uchwały i stanowiska ZR 2010