Wysocka Beata

Beata Wysocka, KZ NSZZ „Solidarność” AWFiS w Gdańsku

– W moim przekonaniu związek zawodowy jest w stanie bronić praw pracowniczych, Mam poczucie wspólnoty, czuję wsparcie grupy i solidarność. Uczestniczę w związkowych szkoleniach, korzystam ze wsparcia zespołu prawnego. „Solidarność” to silna ogólnopolska organizacja.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę