Skrzypiński Rafał

Rafał Skrzypiński, KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku

– Moje korzenie działalności tkwią w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Wybór NSZZ „S” był więc wyborem zgodnym z wyborem mojej generacji. Byłem związany zawodowo z gdyńską oświatą jako nauczyciel. Teraz spoczywa na mnie więcej obowiązków urzędniczych. Łączę więc pracę w kuratorium ze współpracą z samorządem i zadaniami związkowymi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę