Sankowska-Soroko Hanna

Hanna Sankowska-Soroko, filolog polski, KM NSZZ „S”, koło Gimnazjum nr 8
w Gdańsku

– Idea NSZZ „S” jest mi bliska od chwili, gdy świadomie obserwowałam zmiany zachodzące w kraju. Mój ojciec był konstruktorem w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Pamiętam atmosferę Sierpnia ’80. W Związku znajduję wsparcie w kształtowaniu postaw młodzieży w duchu nowoczesnego, ale zakorzenionego w tradycji, patriotyzmu poprzez działania wspierające edukację, przez konkursy, jak „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Poprzez kultywowanie tradycji, dotykanie historii i swoistą, otwartą lekcję patriotyzmu, budujemy naszą przyszłość na propaństwowych postawach młodzieży.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę