Rambiert Stefan

Stefan Rambiert, kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pucku.

– Jestem w „Solidarności” od 1980 r., zakładałem Związek w Ochotniczych Hufcach Pracy. Należę od tylu lat do „S”, ponieważ reprezentuje ona pracowników, a ci często stanowią słabszą i pokrzywdzoną stronę w relacjach z pracodawcą. Tak było w latach 80. i tak jest dzisiaj.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę