Jankowski Krzysztof

Krzysztof Jankowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni

– Na „Solidarność” patrzę przez pryzmat dokonanych przez Związek zmian ustrojowych. Ludzi „Solidarności” łączyła idea wolności i perspektywa budowy Polski demokratycznej. NSZZ „S” dzisiaj to być może jedyny gwarant praw pracowniczych i obrońca godności ludzi pracy. Jako pracodawca, a jednocześnie wieloletni członek Związku, mam świadomość roli dialogu w miejscu pracy, służącego wypracowaniu rozwiązań dla wspólnego dobra.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę