Jakubowski Zbigniew

Zbigniew Jakubowski, zastępca przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Destylarnii Sobieski S.A.

– Zapisałem się do „Solidarności”, ponieważ przez całe życie uważałem, że trzeba pomagać innym. Podczas działalności związkowej spotykam się z różnymi problemami pracowniczymi, takimi jak negocjacje płac oraz egzekwowanie regulaminów zewnętrznych i szacunku dla pracowników.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę