Dejdo Małgorzata

Małgorzata Dejdo z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

– W ciągu ostatnich lat podejmowane były przez poprzedni zarząd różne niezrozumiałe, niekorzystne decyzje dotyczące pracowników. Nie wiedzieliśmy, jaka jest kondycja firmy. Dobrze, że teraz mamy ochronę, jaką daje nam związek zawodowy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę