Bębenek Dorota

Dorota Bębenek, przewodnicząca koła NSZZ „S” w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni

– Są mi bliskie idee „S” z roku 1980, która stawała w obronie robotników. W dzisiejszych czasach rządu preferującego liberalizm, sprowadzający się do ochrony praw pracodawców, „S” jest jedyną alternatywą, w której tzw. zwykli ludzie znajdują oparcie dla własnych praw pracowniczych. „Solidarność” żyje problemami zwykłych obywateli, nie odrywając się od bolesnej rzeczywistości. W obszarze działań naszej Komisji Międzyzakładowej „S” pomaga swoim członkom w awansie zawodowym, poszukiwaniu pracy, udziela porad prawnych, organizuje szkolenia oraz integruje środowisko nauczycielskie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę