Badowska Julita

Julita Badowska, Organizacja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska S.A.

– Należę do „Solidarności”, ponieważ nasz Związek chroni moje prawa pracownicze, stoi na straży tego, żeby moje prawa nie były łamane. Przynależność do związku zawodowego sprawia, że pracownik czuje się bardziej chroniony, gwarantuje, że pracodawca będzie odnosił się do pracownika w bardziej uczciwy sposób.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę