Aleksandrowicz Anna

Anna Aleksandrowicz, przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

– Do „S” należę od samego początku. W latach 80. ważnym z celów całego ruchu społecznego skupionego wokół „S” była zmiana ustroju, odzyskanie niepodległości, ale dla mnie najważniejsza zawsze była kwestia działania wolnych, niezależnych od władz związków zawodowych. Dziś są one być może jeszcze bardziej potrzebne niż przed 1989 r.  Relacje między pracownikami i pracodawcami w Polsce są dużo bardziej zaburzone niż w innych krajach. Ludzie nie chcą się angażować, ale nie wolno poddawać się zniechęceniu, zmęczeniu. Trzeba  przełamać stagnację i zacząć działać, bo inaczej nic się nie zmieni.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę