Adamczyk-Rosinka Iwona

Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji

– Do „S” należę od 2012 roku. Wtedy powstała organizacja związkowa pracowników cywilnych Policji. To był moment, w którym narastały problemy naszej grupy zawodowej, związane głównie z niskimi wynagrodzeniami. Uznaliśmy, że musimy się zorganizować. Po to jest przecież związek zawodowy, aby walczyć o prawa pracowników. Wartościowe są też inne możliwości oferowane przez „S”, np. porady prawne i szkolenia. Nasz Związek jest także ważną instytucją społeczną w skali ogólnokrajowej. Jest partnerem dla władz różnego szczebla, ale również pilnuje, aby działały w interesie społecznym.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę