Ważne:

 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy do 15 marca br. ma zakończyć przygotowanie projektów kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

Dlaczego należę do „Solidarności”?