Ważne:

 Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych rozszerzające prawo do zrzeszania się na zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych a nawet wolontariuszy

Dlaczego należę do „Solidarności”?