Cytat tygodniaCytat tygodnia


Sprawa praworządności jest tylko pewnym argumentem na rzecz generalnej próby promowania wartości „obowiązujących” w dzisiejszej Unii. Nie sądzę, żeby ten spór szybko się zakończył. prof. Michał Kleiber, ambasador …