Cytat tygodniaCytat tygodnia


Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka przychyla się do próśb i uznaje błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana …