Cytat tygodniaCytat tygodnia


Piętnastego grudnia roku pamiętnego Poszli ulicami, miasta portowego Robotnik stoczniowy, z dokerem pod rękę Nie wiedząc, że własną krwią piszą piosenkę Bo przecież ich ojciec, …