Wyższe minimalne wysokości zasiłków statutowych oraz zapomóg

Uchwała Komisji Zakładowej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2015 r. nr 55/922/2015

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w JMP s.a. ,działając na podstawie Par.5 uchwały finansowej nr 5 XIX KZD NSZZ „Solidarność” postanawia podnieść minimalne wysokości zasiłków statutowych oraz zapomóg:

1. 300 zł – zasiłek z tytułu urodzenia dziecka

2. 300 zł – zasiłek z tytułu urodzenia martwego dziecka

3. 350 zł – zapomoga z tytułu zgonu członka związku

4. 200 zł – zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny

5. do 500 zł – zapomoga z tytułu katastrof naturalnych i wydarzeń wyjątkowych (udokumentowane zdarzenia)

Wysokość zasiłków wymienionych w uchwale ustala władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym, że kwoty ustalone dla każdego z tych zasiłków nie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.

Wymagane dokumenty: pismo przewodnie o wypłatę statutową z podaniem numeru konta bankowego, na które ma być przelana kwota, ksero aktu (urodzeni lub zgonu), ksero dowodu osobistego. Komplet dokumentów proszę przesłać na adres:

KOMISJA ZAKŁADOWA NR 922 w JMP S.A.
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
UL. WROCŁAWSKA 42 pok. 29
62-300 WRZEŚNIA

Download PDF
Powrót Drukuj stronę