Zmiana we władzach Komisji Zakładowej JMP SA

Od dnia 12 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana składu Prezydium Komisji Zakładowej:

Zgodnie z § 42 punkt 3 statutu NSZZ „Solidarność” w dniu 12.12.2014 r. na wniosek przewodniczącego powołane zostały osoby w skład Prezydium Komisji Zakładowej:

Przewodniczący Komisji Zakładowej – Piotr Adamczak

1. Sławomir Kamiński – zastępca przewodniczącego Prezydium Komisji Zakładowej

2. Andrzej Gawryjołek – zastępca przewodniczącego Prezydium Komisji Zakładowej

3. Aleksandra Morawska – sekretarz Prezydium Komisji Zakładowej

4. Justyna Przyłódzka – skarbnik Prezydium Komisji Zakładowej

5. Beata Jaskólska – członek Prezydium

6. Katarzyna Adamczyk– członek Prezydium

Zestawienie osób upoważnionych do reprezentowania Organizacji Związkowej w posiedzeniach Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jeronimo Martins Polska S.A. w składzie:

1. Piotr Adamczak tel. 517284750

2. Beata Jaskólska tel. 517284740

3. Andrzej Gawryjołek tel. 517284790

4. Sławomir Kamiński tel. 517285050

Przedstawiciele Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w JMP S.A. reprezentujący w posiedzeniach komisji BHP w JMP S.A.

1. Piotr Adamczak tel. 517284750

2. Sławomir Kamiński tel. 517285050

Wszystkie sprawy dotyczące BHP w DC i na sklepach proszę kierować do ww. osób zgodnie z podziałem Polski na A i B

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w JMP podajemy do wiadomości podział Polski ze względu na zgłoszenia spraw dotyczące praw pracowniczych i BHP.

Polska A – Piotr Adamczak tel. 517284750

1 Wielkopolska – Poznań

2.Gdański – Gdańsk

3. Elbląski – Elbląg

4. Dolny Śląsk – Wrocław

5. Pomorze Zachodnie – Szczecin

6. Koszaliński-Pobrzeże

7. Słupski

8. Zielonogórski

9. Koniński – Konin, Koło

10. Wielkopolska Południe – Kalisz

11. Ziemia Łódzka – Łódz

12. Śląsk Opolski– Opole

13. Gorzów Wlkp.

14. Bydgoski

15. Jeleniogórski

16. Toruńsko-Włocławski

17. Śląsko-Dąbrowski -Katowice

18. Zagłębie Miedziowe – Lubiń,Legnica,Głogów

19. Częstochowski – Częstochowa

 

Polska B – Sławomir Kamiński tel. 517285050

1. Warmińsko-Mazurski – Olsztyn

2. Podbeskidzie – Bielsko-Biała

3. Podlaski – Białystok

4. Ziemia Sandomierska – Stalowa Wola

5. Płock

6. Małopolska – Kraków

7. Świętokrzyski – Kielce

8. Środkowowschodni – Lublin

9. Piotrkowski – Piotrków Trybunalski

10. Podkarpacie – Krosno

11. Rzeszowski – Rzeszów

12. Ziemia Radomska – Radom, Warka

13. Ziemia Przemyska – Przemyśl

14. Mazowsze – Warszawa

Na powyższy podział ww. osoby są odpowiedzialne za rejony i tak prosimy zgłaszać sprawy. Jednocześnie w tych rejonach funkcjonują przewodniczący Komisji Oddziałowych:

Reg. Wielkopolska –

Reg. Bydgoski – Justyna Przyłódzka tel.786840612/ 698042642

Reg. Ziemia Radomska – Andrzej Gawryjołek -tel 517284790

Reg. Częstochowski – Aleksandra Morawska – tel. 604245202

Reg. Koniński – Beata Jaskólska – tel. 517284740

Reg. Toruńsko-Włocławski – Katarzyna Adamczyk – tel. 517967339

Reg. Elbląski – Sylwia Belke – tel. 786840610

Reg. Świętokrzyski – Renata Piętowska – tel. 786840613

Reg. Małopolska – Elżbieta Pająk – tel. 786840608

Reg. Śląsko-Dąbrowski – Rafał Wołoszyn tel. 786840609

Reg. Gdański –

Reg. Koszalin Pobrzeże –

Download PDF
Powrót Drukuj stronę