Wypowiedzenie porozumienia organizacji spotkań. Zaostrzenie konfliktu.

Prezydium Komisji Zakładowej podjęło dnia 10 listopada 2015 r decyzję o wypowiedzeniu pracodawcy porozumienia dotyczącego organizacji spotkań z pracodawcą. Decyzja została podjęta między innymi ze względu na nieformalne zakazy rozmów z przedstawicielami związku zawodowego podczas akcji ogólnopolskiej przeprowadzonej w dniach 3-5 listopad 2015 r. Przedstawiciele pracodawcy stosowali między innymi nacisk w postaci przekazywania informacji telefonicznej odnośnie groźby rozwiązania umowy o pracę osobom , które będą rozmawiać z przedstawicielami związku zawodowego.

 

W związku z brakiem dialogu społecznego, utrudnianiem działalności związkowej, odstąpieniu przez pracodawcę od negocjacji płacowych na rok 2016, nie respektowania wniosków organizacji związkowej przedstawianych na spotkaniach cyklicznych, Prezydium Organizacji Związkowej podjęło decyzję o wypowiedzeniu  porozumienia dotyczącego organizacji spotkań z pracodawcą.

pjo

 

W związku z powyższym podjęto także uchwałę o odstąpieniu udziału w spotkaniu świąteczno -noworocznym organizowanym co roku przez pracodawcę. Powodem jest brak dobrej woli ze strony pracodawcy, oraz utrudnianie wykonywania czynności przez działaczy związkowych ,wynikających z zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych.

Organizacja spotkań z pracodawcą będzie odbywała się na podstawie zasad dotyczących obowiązków pracodawcy wynikających z zapisu ustawy oraz kodeksów prawnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę