Archiwum autora: Tomasz

14580

Dz.U.1991.55.236 2006.10.01        zm.       Dz.U.2006.104.711  art. 16 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14578

Dz.U.1983.35.163 2011.01.02        zm.       Dz.U.2010.182.1228        art. 83 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14576

Dz.U.2003.90.844  2009.01.01        zm.       Dz.U.2008.237.1654        art. 6 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1) …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14573

Dz.U.2013.170 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa: 1)  warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2)  …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14571

Dz.U.2012.592 2013.07.13        zm.       Dz.U.2013.747        art. 2 USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

13740

W dniu 26.04.2011 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Łukasza W. c/a I. SA w G., w którym dokonał wykładni art. 32 ustawy o …

Opublikowano Ochrona praw związkowych | Komentowanie nie jest możliwe

13737

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) w …

Opublikowano Uprawnienia pracownicze | Komentowanie nie jest możliwe

13735

1. Przepis art. 31 ust. 3 przyznaje prawo do odpłatnego zwolnienia od pracy „na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej” danego …

Opublikowano Ochrona praw związkowych | Komentowanie nie jest możliwe

13730

1. Prawo do zasiłków statutowych zależy od posiadania ponad 6-miesięcznego nieprzerwanego okresu przynależności do naszego Związku, w niektórych sprawach sądowych istotne znaczenie dla ich rozstrzygnięcia …

Opublikowano Ochrona praw związkowych | Komentowanie nie jest możliwe