Archiwum autora: Tomasz

14580

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 399.)   Rozdział  1 Przepisy ogólne   …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14578

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567.) W trosce o systematyczną poprawę stanu …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14576

 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 (T.j. Dz. U. z 2016 …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14573

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. tj. z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148)     …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

14571

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191) …

Opublikowano Akty prawne | Komentowanie nie jest możliwe

13740

W dniu 26.04.2011 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Łukasza W. c/a I. SA w G., w którym dokonał wykładni art. 32 ustawy o …

Opublikowano Ochrona praw związkowych | Komentowanie nie jest możliwe

13737

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) w …

Opublikowano Uprawnienia pracownicze | Komentowanie nie jest możliwe

13735

1. Przepis art. 31 ust. 3 przyznaje prawo do odpłatnego zwolnienia od pracy „na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej” danego …

Opublikowano Ochrona praw związkowych | Komentowanie nie jest możliwe

13730

1. Prawo do zasiłków statutowych zależy od posiadania ponad 6-miesięcznego nieprzerwanego okresu przynależności do naszego Związku, w niektórych sprawach sądowych istotne znaczenie dla ich rozstrzygnięcia …

Opublikowano Ochrona praw związkowych | Komentowanie nie jest możliwe