Archiwum autora: Małgorzata Kuźma

64140

Gospodarka województwa pomorskiego, jej bariery rozwoju i wzrostu była głównym tematem w dyskusji podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 23 listopada w …

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

64138

Mamy to. Po kilkuletniej walce NSZZ „Solidarność”, posłowie uchwalili stopniowe wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w …

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

64128

Dział szkoleń ZRG zaprasza na następujące szkolenia zaplanowane w grudniu 2017 r: Szkolenia Ordynacja wyborcza –- 8 grudnia 2017 r. w Gdańsku Szkolenie skarbników organizacji …

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

64119

Od 1 lipca przyszłego roku e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie będą jedynym sposobem wystawienia zwolnienia pacjentowi. To koniec epoki „zielonych druków”, a co za tym …

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

63375

Troska. Umacnianie. Siła – pod takim hasłem odbędzie się w listopadzie drugie już Forum pracowników socjalnych, którego organizatorami są trzy komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” MOPS …

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

64114

W związku ze świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Karta przedpłacona …

Opublikowano Prawo w pracy | Komentowanie nie jest możliwe

64111

Beata Cichocka, KZ NSZZ „S”, Delphi Poland SA – Do NSZZ „S” wstąpiłam za sprawą mojego taty, gdańskiego stoczniowca. Był człowiekiem, który całe życie zawodowe związał …

Opublikowano Dlaczego należę do „Solidarności”? | Komentowanie nie jest możliwe

64106

Internetowy Biuletyn Informacyjny „Solidarności” Regionu Gdańskiego IBiS to Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności. W każdą środę drogą mailową wysyłany jest do ponad dwóch tysięcy związkowców i …

Opublikowano Biuletyn | Komentowanie nie jest możliwe

64030

– Od kilku miesięcy trwają rozmowy pomiędzy udziałowcami Grupy Stoczni Gdańsk – Agencją Rozwoju Przemysłu i ukraińską grupą kapitałową Siergieja Taruty na temat przyszłości stoczni. …

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

64009

Pracownik złożył wniosek o przyznanie mu zapomogi z ZFŚS, ponieważ jego współmałżonek, wskutek wypadku przebywa w szpitalu i czeka go długie leczenie. Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia …

Opublikowano Prawo w pracy | Komentowanie nie jest możliwe