Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2016

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego prosimy o przyjęcie – i przekazanie – podziękowań oraz życzeń wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku, wszystkim Osobom związanym z oświatą.

Zdajemy sobie sprawę, że propozycje zmian w oświacie budzą różne emocje, lęki o pracę i godny poziom wzrostu wynagrodzeń. Kontrowersji jest więcej, w tym m. in. sposób odchodzenia od 1–2 dodatkowych, niepłatnych godzin w tygodniu. W tej i innych sprawach staramy się zabierać głos, wpływać na rozwiązania służące ludziom oświaty, uczniom.

Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność.

W imieniu Prezydium Sekcji: Wojciech Książek (przewodniczący), Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego), Anna Kocik (zastępca przewodniczącego, skarbnik), Hanna Minkiewicz (sekretarz), Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra.

Dzień Edukacji 2016 – czytaj w PDF

Download PDF
Powrót Drukuj stronę