Życzą i dziękują pracownikom oświaty

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa podziękowania za pracę na rzecz oświaty i jej pracowników.

„Składamy życzenia wszelkiej pomyślności. Za nami trudny czas w oświacie, zaś przed nami nowe wyzwania. We wszystkich tych sprawach staramy się zabierać głos, przedstawiać swoje stanowisko, wpływać na rozwiązania służące ludziom oświaty, uczniom. Stąd też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność”.

W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Wojciech Książek (przewodniczący),
Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego),
Anna Kocik (zastępca przewodniczącego, skarbnik),
Hanna Minkiewicz (sekretarz),
Bożena Brauer,
Maciej Werra 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę