NIK skontroluje szpital w Kościerzynie

Luty będzie kolejnym ważnym miesiącem w historii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Najprawdopodobniej w tym czasie w placówce odbędą się kontrole Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w mieście będzie miał miejsce protest przeciw decyzji kierownictwa szpitala o zwolnieniu blisko 25 proc. załogi.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli NIK i RIO złożyła 15 stycznia Komisja Zakładowa NSZZ „S” w szpitalu. – Trzeba wyjaśnić, jak naprawdę wygląda sytuacja placówki. Mamy zastrzeżenia co do sposobu zarządzania szpitalem. Istnieją np. ogromne rozbieżności danych dotyczące kwoty zadłużenia szpitala i wyceny majątku, a konkretnie centrum w Dzierżążnie, którego wartość raz oszacowano na 6,3 mln zł, a innym razem na 23 mln zł – wyjaśnia Andrzej Pufelski, szef zakładowej „S”.

„Solidarność” wraz z innymi związkami zawodowymi działającymi w kościerskim szpitalu planuje również w lutym protest uliczny, najprawdopodobniej na rynku miasta i przed szpitalem. – Nie mamy jeszcze ustalonego terminu marszu. Robimy co możemy, żeby uratować szpital i miejsca pracy. Nie chcemy strajkować. Traktujemy to jako ostateczność, bo nie chcemy zaszkodzić pacjentom naszej placówki. Liczymy, że do naszego marszu przyłączą się również mieszkańcy Kościerzyny i całego powiatu, bo w naszej ocenie skutkiem zwolnień pracowników szpitala będzie stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu – argumentuje Pufelski.

Pracownicy szpitala są zdeterminowani w obronie swoich miejsc pracy. W popularnym internetowym serwisie społecznościowym utworzyli stronę „Ratujmy Kościerski Szpital”, na której na bieżąco informują nie tylko o tym co dzieje się wokół placówki w sercu Kaszub, ale również o sytuacji całej pomorskiej służby zdrowia, intensywnie reorganizowanej (w tym komercjalizowanej) od kilku lat przez władze województwa.

Powodem działań związkowców z Kościerzyny są właśnie planowane zwolnienia grupowe, w ramach których pracę mogą stracić nawet 233 osoby (na 958 zatrudnionych w szpitalu). Taki wariant „planu naprawczego” dla placówki 7 stycznia zaprezentowała pracownikom dyrekcja. Pracę mają stracić głównie pielęgniarki i personel pomocniczy, choć zwolnienia mają objąć praktycznie wszystkie grupy zawodowe.

Większość pracowników, którzy pozostaną w szpitalu, ma przejść z umów o pracę na zatrudnienie kontraktowe. Taki wariant „zmiany w zakresie organizacji struktury zatrudnienia” miała doradzić dyrekcji kościerskiego szpitala firma konsultingowa o przewrotnie brzmiącej w kontekście całej sytuacji nazwie Know How („Wiemy jak”).

Z decyzją o zwolnieniu tak dużej grupy pracowników nie zgadza się zakładowa „Solidarność” i inne organizacje związkowe. Jak mówi Andrzej Pufelski, już do tej pory brakowało pracowników w pionie pielęgniarskim, którzy musieli być „wynajmowani” od firmy zewnętrznej. – W przypadku zwolnień spadnie jakość opieki nad pacjentami, a pozostali pracownicy będą musieli więcej pracować za to samo lub niższe wynagrodzenia – argumentuje Pufelski.

W efekcie zakładowe związki zawodowe ogłosiły wejście w spór zbiorowy z dyrekcją, argumentując m.in. niezgodne z prawem zawiadomienie organizacji pracowniczych o planowanych zwolnieniach grupowych. – W piśmie od dyrekcji nie ma m.in. dokładnej informacji o tym, ilu pracowników zostanie zwolnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala – wyjaśnia Andrzej Pufelski. Szczegółowe informacje o zwolnieniach pracownicy mają poznać dopiero 27 stycznia, na spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych z dyrekcją. Po tym spotkaniu zapadnie również decyzja o terminie ewentualnego protestu ulicznego.

Sytuacja w szpitalu w Kościerzynie to tylko fragment zamieszania i zmian w pomorskiej służbie zdrowia. W 2013 r. kilkakrotnie opisywaliśmy sprawy przekształcenia w spółki prawa handlowego placówek zdrowotnych, których organem właścicielskim bądź nadzorującym jest Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego. Okazuje się, że kolejnym etapem „reformy” ma być konsolidacja przekształconych placówek. Połączone mogą zostać m.in. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie i Podmiot Leczniczy „Copernicus”, czyli dawny szpital wojewódzki w Gdańsku. Konsolidacja będzie oznaczała oczywiście „racjonalizację” zatrudnienia i działalności poszczególnych oddziałów. Czytaj – zwolnienia?

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę