Związkowcy w obronie młodych ludzi

Razem dla lepszej przyszłości – pod takim hasłem dziś o godz. 14 w Brukseli odbędzie się akcja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Międzynarodowa manifestacja przeciwko polityce cięć w gospodarce będzie miała miejsce w brukselskim parku Cinquantanaire, położonym w pobliżu siedziby Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. 14 i 15 marca w Brukseli odbędzie się szczyt europejski.

Akcja ma podkreślić trudną sytuację ludzi młodych i zwrócić uwagę na potrzebę tworzenia miejsc pracy dla nich.

„Polityka cięć wpędza gospodarkę w recesję, a najbiedniejszych obywateli – w biedę” – napisali przedstawiciele EKZZ w komunikacie. „Potrzebna jest zmiana w zarządzaniu, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i politycznym. Unia Europejska potrzebuje silnego wymiaru społecznego” – zaznaczyli.

Akcja ma zwrócić szczególną uwagę na sytuację młodych Europejczyków. Z danych EKZZ wynika, że pod koniec 2012 roku na terenie Unii Europejskiej było 5,702 mln obywateli poniżej 25 roku życia pozostających bez pracy. „Młodzi ludzie narażeni są na bezrobocie bardziej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Jego drastyczny wzrost oraz coraz większa niepewność zatrudnienia powodują, że sytuacja młodych Europejczyków jest bardzo niestabilna. Młodzi ludzie płacą za ten kryzys najwyższą cenę. ” – napisano w komunikacie.

W ramach poparcia dla manifestacji przewodniczący NSZZ „Solidarność” przygotował specjalne oświadczenie w tej sprawie, które zostało przesłane do Brukseli. – Młodzi to przyszłość Polski i Europy, więc cieszę się bardzo, że EKZZ organizuje akcję, by zasygnalizować ich problemy – powiedział Piotr Duda. – Młodzi ludzie pracują na umowach śmieciowych, bezrobocie wśród nich sięga w niektórych krajach 30-40%. Dlatego popieramy postulaty EKZZ, by młodzi ludzie nie płacili za obecny kryzys, bo może dojść do tego, że to pokolenie okaże się pokoleniem straconym. Straconym pod względem przyszłości zawodowej i rodzinnej – podkreślił Duda.

Zobacz list przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

Zobacz krótkie nagranie przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

Dział Informacji KK
Fot. P. Machnica/Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę