Związkowcy o sobie

Ochrona miejsc pracy oraz praw pracowniczych i związkowych to najważniejsze zadania stojące przed Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” – wynika z raportu, który powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród delegatów na WZD Regionu Gdańskiego w maju br. W badaniu wzięło udział 90 proc. delegatów obecnych na regionalnym zjeździe gdańskiej „Solidarności”.

Miejsca pracy i prawa pracownicze

Zgodnie z oczekiwaniami i podobnie jak w wielu dotychczasowych badaniach, na pytania o najważniejsze dla Związku zadania najwięcej wskazań padło na obronę miejsc pracy, obronę praw pracowniczych i ochronę materialnego poziomu życia pracowników. Zwraca uwagę nie tylko zmiana miejsca na „podium”, ale także najmniejsza liczba wskazań na ochronę poziomu materialnego życia pracowników. Jeszcze kilka lat temu ten postulat zajmował miejsce pierwsze. Wskazuje to na rosnącą obawę związkowców przed utratą pracy i ostrzejszy stosunek pracodawców do związków zawodowych. Warto też zauważyć, co dzieje się poza „podium” – na 4. miejscu delegaci wskazali pomoc w organizowaniu się pracowników tam, gdzie Związku nie ma a zaraz za nim – przekonywanie do wstąpienia do „S” pracowników w firmach, w których Związek istnieje. Oznacza to, że poza murowanymi i niezmiennymi zadaniami Związku, to właśnie organizowanie się jest najwyżej oceniane i oczekiwane.

Na pytanie dotyczące akcji protestacyjnych delegaci udzielali odpowiedzi radykalnych – wszystkie propozycje działań protestacyjnych – łącznie z najtrudniejszą formą jaką jest solidarnościowy strajk generalny – uzyskały ponad 50 proc. wskazań jako skuteczne i realne (sic!). Zwraca jednak uwagę, że największą (80 proc.) popularnością cieszą się akcje medialne.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę